עורך ראשי של מילון אבניאון (ספיר)

ינון קחטן – העורך הראשי של מילון אבניאון (ספיר המקוון)

מילון ספיר האנציקלופדי בעריכת איתן אבניאון

מילון אבניאון (ספיר המקוּון) מבוסס על המילונים השונים שיצאו בהוצאת איתאב: בראש ובראשונה מילון ההווה, אך חוט השִדרה שלו הוא מילון ספיר האנציקלופדי בן שלושה כרכים, מילון ספיר למילים ומונחים לועזייםמילון המקראלשון ראשון ומילונים נוספים. כל המילונים הם פרי עמלם של עשרות בעלי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים, כגון גאוגרפיה, כימיה, כלכלה, מחשבים, תקשורת וכדומה, שעמלו על המילון שנים רבות ונעזרו במגוון רחב של מקורות מהימנים.

משנת 2019 אני משמש העורך הראשי של המילון במקום איתן אבניאון, שהגה, יזם והקים את המיזם הנפלא הזה, וערך אותו עד היום. זוהי עבודה מרתקת, המאפשרת לחקור את השפה העברית (ושפות משיקות נוספות) בצורה שלא התאפשרה לי לפני כן.

מילון אבניאון הוא כלי העבודה המושלם של העורך והמתרגם, ולכן אני כה נלהב להיות חלק ממנו.

לערך הויקיפדיה של המילון